+48 95 728 22 55

   +48 95 728 22 55

Onkologia zwierząt (onkologia weterynaryjna)

Onkologia należy do jednej z najszybciej rozwijających się dziedzin medycyny weterynaryjnej. Jest to nauka dotycząca wszystkich zmian rozrostowych oraz rozplemowych (wywołanych niepohamowanym rozmnażaniem komórek organizmu). Ze względu na zauważalne pogorszenie jakości środowiska życia naszych pupili, zmiany genetyczne, różne czynniki stresowe- zmiany neoplastyczne (nowotworowe) stanowią coraz większą grupę schorzeń. U psów i kotów opisano niespełna 300 typów guzów i zmian rozrostowych z uwzględnieniem tkanki, z której się on „narodził” oraz stopnia złośliwości (np. skala TNM).

W wypadkach zmian nieuleczalnych takich jak np. białaczka limfoidalna, chłoniak udaje się często doprowadzić do wycofania (remisji) objawów chorobowych i doprowadzenia do sytuacji kiedy pies lub kot nie wykazują oznak cierpienia. Wiele zmian nowotworowych dzięki dobrej współpracy właściciela, lekarza oraz dzięki rozwojowi innych gałęzi medycyny weterynaryjnej udaje się wyleczyć.

Misją naszej Kliniki jest efektywne leczenie zapobiegające cierpieniu zwierzęcia oraz edukowanie właścicieli, że każdy rodzaj zmiany rozrostowej posiada odmienne sposoby diagnozowania (potwierdzania lub wykluczenia rozpoznania), postępowania z pacjentem oraz rokowanie. W Naszej Praktyce prowadzimy także profilaktykę chorób nowotworowych wywodzących się szczególnie z układu rozrodczego (m.in. sterylizacje, odpowiednie dobieranie antykoncepcji hormonalnej, odpowiednie zasady żywienia i unikania czynników ryzyka).

W Centrum Zdrowia Małyh Zwierząt dzięki dynamicznemu rozwojowi wyposażenia oraz pogłębianiu wiedzy personelu prowadzimy szeroką diagnostykę chorób nowotworowych, w tym:

Zespół CZMZ po postawieniu rozpoznania i przekazaniu informacji na temat metod leczenia- dobranych indywiduwalnie dla danego pacjenta- oraz ryzyka daje możliwości wdrożenia:

W trakcie leczenia choroby nowotworowej jesteśmy w stanie dokładnie oceniać stan pacjenta i zaawansowanie choroby (tzw. STAGING) dzięki: